La médiation en Andorre

El Govern aprova el projecte de llei de mediació

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el projecte de llei de mediació.

El text regula de forma global aquesta via de resolució de conflictes que resulta àgil, dinàmica i efectiva, i que sovint pot evitar la via judicial.

La legislació andorrana ja s’ha anat obrint a la realitat de la mediació, però tenint en compte que en molts països europeus la mediació ha esdevingut una solució eficaç als conflictes, i que cal sempre prioritzar solucions obtingudes amb l’acord de les parts, s’ha considerat oportú aprofundir en la regulació de la mediació mitjançant una llei completa i general.

L’objectiu de promoure aquesta llei és d’una banda agilitzar el treball dels tribunals oferint aquesta via més ràpida i menys costosa. D’altra banda, però, es vol fer possible obtenir solucions autogestionades i eficaces als conflictes, que asseguren el compliment dels acords i afavoreixen la relació entre les parts.

Així, el text presentat no preveu només la mediació com a eina alternativa a la via judicial sinó que es regula que també pugui ser complementària a través de la derivació dels tribunals.

El projecte de llei defineix els conceptes bàsics de la mediació, l’àmbit d’aplicació de la llei, les modalitats i els requisits per exercir-la. Igualment, detalla els principis que han de regir la mediació i el règim estatutari del mediador.

En el text es determina per separat el procés que han de seguir la mediació convencional i la mediació judicial, establint quan pot començar la mediació, com ha de ser la sessió informativa i constitutiva, la durada del procediment, els acords que se’n derivin i la finalització.

Finalment, mitjançant el projecte de llei també es crea el Registre de mediadors, on han d’estar inscrites totes aquelles persones que vulguin exercir la mediació, i la Comissió de mediació, que ha de vetllar pel bon funcionament de la professió; i s’estableix també el règim de responsabilitat dels mediadors.

El projecte de llei, que ha estat treballat en col•laboració amb els sectors implicats, s’entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies.

1018_Presentacio_projecte_Llei_de_mediacio