Le juge médiateur – Pour un renouveau de l’office du juge français inspiré de l’expérience québécoise

Le juge médiateur Lise Casaux et Louise Otis Dalloz Revue Droit social 07-17

CONGRÈS INTERNATIONAL : L’EUROPE COMME ESPACE DE DIALOGUE INTERCULTUREL ET DE MÉDIATION – 26 ET 27 AVRIL 2018 À L’UNIVERSITÉ DU MINHO, BRAGA, PORTUGAL.

Le IIe Colloque International sur la Médiation Sociale se tiendra à l’Université du Minho en association avec le IIe Congrès International de la RESMI et les Journées Européennes de Médiation pour l’Inclusion Sociale. Cet événement aura lieu les 26 et 27 avril 2018 et aura pour thème «L’Europe comme espace de dialogue interculturel et de médiation». Ce sera un débat interdisciplinaire sur les défis contemporains de la société actuelle, abordant des questions telles que la migration, la diversité, la communication interculturelle et la médiation afin d’approfondir la construction de sociétés plus accueillantes, inclusives et pacifiques.

Les propositions peuvent être envoyées pour communication orale et posters.

Soumission des résumés jusqu’au 4 décembre 2017. (Extrait de lasics.uminho )

Toutes les informations disponibles en http://www.lasics.uminho.pt/congressodim/

La médiation en Andorre

El Govern aprova el projecte de llei de mediació

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, el projecte de llei de mediació.

El text regula de forma global aquesta via de resolució de conflictes que resulta àgil, dinàmica i efectiva, i que sovint pot evitar la via judicial.

La legislació andorrana ja s’ha anat obrint a la realitat de la mediació, però tenint en compte que en molts països europeus la mediació ha esdevingut una solució eficaç als conflictes, i que cal sempre prioritzar solucions obtingudes amb l’acord de les parts, s’ha considerat oportú aprofundir en la regulació de la mediació mitjançant una llei completa i general.

L’objectiu de promoure aquesta llei és d’una banda agilitzar el treball dels tribunals oferint aquesta via més ràpida i menys costosa. D’altra banda, però, es vol fer possible obtenir solucions autogestionades i eficaces als conflictes, que asseguren el compliment dels acords i afavoreixen la relació entre les parts.

Així, el text presentat no preveu només la mediació com a eina alternativa a la via judicial sinó que es regula que també pugui ser complementària a través de la derivació dels tribunals.

El projecte de llei defineix els conceptes bàsics de la mediació, l’àmbit d’aplicació de la llei, les modalitats i els requisits per exercir-la. Igualment, detalla els principis que han de regir la mediació i el règim estatutari del mediador.

En el text es determina per separat el procés que han de seguir la mediació convencional i la mediació judicial, establint quan pot començar la mediació, com ha de ser la sessió informativa i constitutiva, la durada del procediment, els acords que se’n derivin i la finalització.

Finalment, mitjançant el projecte de llei també es crea el Registre de mediadors, on han d’estar inscrites totes aquelles persones que vulguin exercir la mediació, i la Comissió de mediació, que ha de vetllar pel bon funcionament de la professió; i s’estableix també el règim de responsabilitat dels mediadors.

El projecte de llei, que ha estat treballat en col•laboració amb els sectors implicats, s’entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies.

1018_Presentacio_projecte_Llei_de_mediacio

Actualités de la médiation du 18 octobre 2017

L’actualité internationale de la médiation vous est proposée par le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME) et la Conférence internationale de la médiation pour la Justice (CIMJ)